Strategický management

Anotácia

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou stratégie podniku vrátane čiastkových stratégií pre jednotlivé oblasti, ako integrálnych súčastí celkovej stratégie, resp. plánovanie podniku. Formulovať dlhodobú stratégiu podniku znamená nájsť odpovede na základné otázky úspešného fungovania spoločnosti na trhu. Stanovenie správnych cieľov podniku a vhodných stratégií, teda ciest, akými budú ciele dosiahnuté, je nutné na základe dôkladnej strategickej analýzy podniku, pričom sa využívajú závery SWOT analýzy.


Odporúčaná literatúra

  • Kourdi, J.: Podniková strategie. Computer Presss, Brno, 2011
  • Koch, R.: Pravidlo 80/20. Management Press, 2010
  • Kotler, P.: Chaotika. Computer Press, Brno
  • Keřkovský, M.: Strategické řízení. C.H. Beck pro praxi, 2011

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu