Strategický management v zdravotníctve

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť študentov s problematikou strategického myslenia a riadenia pre organizácie pôsobiace v zdravotníctve, ktoré sú rovnako ako iné podniky nútené čeliť zmenám v dnešnom turbulentnom svete. Súčasťou modulu sú tematické okruhy ako: predvídavosť v práci manažéra, analýzy a syntézy, kreativita, inovačné myslenie a pohľad „za roh“, nácvik strategického myslenia, plánovacie scenáre či vytvorenie systému včasného varovania pre svoju firmu.


Odporúčaná literatúra

  • Schulz M. Medicína Budoucnosti. Jak porazit nemoci a prodloužit náš život. Euromedia Group a.s. 2019. První vydání. ISBN 978-80-7617-651-5
  • Kotler P., Caslione J. Chaotika. Marketing a řízení firmy v éře turbulencí. BizBooks 2010. ISBN 978-80-251-2599-1
  • Koch R. Pravidlo 80/20. Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenší námahou. Management Press 2008. ISBN 978-80-7261-175-1
  • Souček Z., Burian J.: Strategické řízení zdravotnických zařízení. Professional Publishing, 2006. ISBN 978-80-7261-232-1
  • Collins J. Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu. (Úspěšné návyky vizionářských společností –překlad bestselleru Built to Last). Grada 2016. ISBN: 978-80-247-5638-7

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu