Stratégia riadenia finančných rizík

Anotácia

Cieľom modulu je prehĺbiť u študentov schopnosti identifikácie podnikových rizík a stanovenie ich významnosti, meranie rizík a výberu vhodných variantov, ktoré pomôžu tieto riziká minimalizovať. Ďalej by absolventi modulu mali byť schopní vypracovať postupy riadenia rizík a v spolupráci s ostatnými časťami podniku spoluvytvárať systémy monitoringu a kontroly prijatých protirizikových opatrení.


Odporúčaná literatúra

  • Hnilica, J., Fotr, J.: Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2009
  • Jílek, J.: Finanční rizika. Grada Publishing, Praha, 2000
  • Chevalier, A., Hirsch G.: Rizika podnikání. Victoria Publishing, Praha, 1994
  • Režňáková a kol.: Řízení platební schopnosti podniku. Grada Publishing, Praha, 2010

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu