Stress management

Anotácia

Študenti sa zoznámia s definíciou stresu, jeho štádiami a prejavmi. Zamerajú sa na stresory ovplyvňujúce pracovný výkon, na problematiku syndrómu vyhorenia a jeho prevencie. Modul má za cieľ rozšíriť vedomosti v oblasti zvládania stresu so zameraním sa na praktické využitie v manažérskej praxi.


Odporúčaná literatúra

  • FONTANA, D. Stres v práci a v život. Praha, Portál, 2016. ISBN: 978-80-262-1033-7
  • FRITZ, H. Spokojeně v zaměstnání. Praha, Portál, 2007. IBSN: 80-7367-113-1
  • GALLWEY, W.T. Zvládněte stres metodou Inner Game! Praha, Management Press, 2014. IBSN: 978-80-7261-243-7
  • NEŠPOR, K. Sebeovládání: Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!. Praha, Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0827-3
  • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebezvládání. 3. vyd. Praha, Grada 2013. ISBN: 978-80-247-4751-4

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu