Tvorba PR stratégie

Anotácia

Cieľom modulu je naučiť študentov spracovať efektívnu stratégiu Public Relations, a umožniť tak celej organizácii dosahovať ľahšie jej cieľe. Pozornosť je venovaná celému procesu tvorby strategického dokumentu: od vstupných analýz a auditov, cez stanovenie cieľov a cieľových skupín, výber kľúčových oznámení a vhodných komunikačných nástrojov, až po realizačný plán vrátane rozpočtu, a tiež metodiku hodnotenia výstupov s následnou spätnou väzbou pre vedenie spoločnosti.


Odporúčaná literatúra

  • Austin, E. W., Pinkleton, B. E.: Strategic Public Relations Management: Planning and Managing Effective Communication Programs. Routledge, 2006
  • Kopecký L.: Public relations Dějiny – Teorie – Praxe. Grada, 2013
  • Oliver, S.: Public Relations Strategy. Kogan Page, 2010
  • Stejskalová, D., Horáková, I., Škapová, H.: Strategie firemní komunikace. Management Press, 2008
  • Bystrov, V., Růžička, M.: Firemní komunikace řízení reputace. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2006

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu