Vyhodnotenie marketingových procesov a marketingový výskum

Anotácia

Cieľom kurzu je naučiť študentov porozumieť zásadám marketingového výskumu trhu a na jeho základe vedieť vyhodnotiť efektivitu marketingových procesov. Modul poskytuje poznatky z oblasti marketingových techník so zdôraznením marketingového výskumu trhu. Dôraz je pritom kladený na metodológiu vrátane aplikácií. Pozornosť je tiež venovaná efektívnosti komerčných komunikácií a možnosťami jej merania.


Odporúčaná literatúra

  • Bártová, H.- Bárta, V., Koudelka, J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu. Oeconomica, VŠE Praha, 2007. ISBN: 978-80-245-1275-4
  • Bárta, Vl., Bártová, H.: Homo spotřebitel. Oeconomica, VŠE, Praha, 2009. ISBN 978-80-245-1558-8
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing. Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-167-6
  • Vysekalová, J. a kol.: Chování zákazníka – Jak odkrýt tajemnou „černou skříňku“. Grada, Praha, 2011. ISBN: 978-80-247-3528-3
  • Vysekalová J.: Psychologie spotřebitele. Grada, Praha, 2004. ISBN 80-247- 0393-9

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu