Základy obchodného práva

Anotácia

Tento modul má za úlohu uviesť poslucháčov do problematiky obchodného práva, kde sa najprv zoznámia so základnými pojmami a právnymi inštitútmi, ktoré sú dôležité a upotrebiteľné v podnikateľskej praxi. Hlavný dôraz je kladený na obchodné záväzkové vzťahy a obchodné zmluvy. Poslucháčom sú predstavené jednotlivé typy obchodných zmlúv so všetkými aspektmi a príkladmi z praxe. Tento modul reflektuje novú právnu úpravu a všetky legislatívne zmeny a ich vplyv na fungovanie obchodných korporácií.


Odporúčaná literatúra

  • Černá, S., plíva, S. a kol.: Podnikatel a jeho právní vztahy. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha, 2013
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění . (v ideálním případě s podrobným komentářem od nakladatelství C.H.BECK)
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění
  • Gerloch, A.: Teorie práva. Aleš Čeněk, 2009. ISBN 80-7179-028-1
  • Knapp, V.: Teorie práva, C.H.BECK, Praha. 1995

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu