Titul LLM

Za titulom LLM sa skrýva skratka anglického súslovia
Master of Laws, alebo latinskej Legum Magister.

Všeobecné informácie k titulu LLM

 • Za titulom LLM sa skrýva skratka anglického súslovia Master of Laws, alebo latinskej Legum Magister.

 • Obor je zameraný na oblasť práva, v prípade Cambridge Business School najmä na právo obchodné. Absolvent LLM programu získa ucelený prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s obchodnou a podnikovou praxou, doplnené o konkrétne prípady z praxe.

 • Po úspešnom absolvovaní profesijne vzdelávacieho programu si absolvent môže zapísať titul za svoje meno v nasledujúcom tvare: Petr Chytrý, LL.M.

 • Štúdium LLM je vďaka svojmu praktickému zameraniu určené predovšetkým pre uchádzačov s predchádzajúcim právnym vzdelaním, ako sú advokáti, koncipienti, notári či právni špecialisti, ale aj pre vrcholových manažérov tuzemských i zahraničných, riaditeľov firiem a pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú obchodným a podnikovým právom a ktorí neustále pracujú na zdokonalení svojej kvalifikácie.

 • Tento anglosaský titul je v krajinách svojho pôvodu na úrovni magisterského štúdia, v Českej republike sa však o akademický titul nejedná a teda ho nemožno zapísať do občianskeho preukazu. Radí sa medzi celoživotné profesijné vzdelávanie a neoprávňuje svojho držiteľa k tomu, aby sa mohol prihlásiť k advokátskym skúškam.

Titul LLM svojim držiteľom poskytuje veľa výhod pre ďalšie uplatnenie na profesijnej dráhe a všetkým potenciálnym zamestnávateľom vysiela jasný signál o ochote sa aj naďalej vzdelávať.

Študijné programy

Pri štúdiu LLM sa u nás stretnete s množstvom zaujímavých ľudí ako priamo z vášho oboru, tak aj špičkami slovenského biznisu. Vďaka seminárom a tematickým stretnutiam tak získate cenné kontakty, ktoré môžete následne využiť aj v profesnom živote. Môžete sa tiež stať členmi nášho absolventského klubu.

Titul LLM nie je podľa zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov, v Českej republike definovaný ako akademický titul, ale je udeľovaný ako profesijný neakademický titul dokladajúci rozšírené manažérske vzdelanie s praxou nad rámec vysokej školy. Nedá sa teda zapisovať do občianskeho preukazu.

viac o študijnom programe

Podmienky prijatia

Predpokladom pre prijatie na štúdium profesijného vzdelávacieho programu LLM je ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne na bakalárskom stupni, alebo ukončené profesijné vzdelávanie v programe BBA, alebo preukázateľne doloženú dostatočnú prax v riadiacej, či manažérskej pozícii.

Titul LLM je v zahraničí dlhodobo považovaný za štandard vo vzdelaní väčšiny manažérov či vedúcich pracovníkov. Jeho dosiahnutie je uznávané a dobre hodnotené najmä v nadnárodných a zahraničných organizáciách.

Výhody titulu LLM

 • Získanie nových znalostí a zručností.
 • Výrazné posilnenie hodnoty každého absolventa na pracovnom trhu.
 • Náskok pred konkurenciou.
 • Nadviazanie profesných kontaktov.
 • Naštartovanie úspešného kariérneho rastu.
 • Prístupu k lepším a lepšie plateným pracovným pozíciám.
 • Nové trendy a najmodernejšie postupy.
 • Titul je signál o ochote jedinca sa vzdelávať.

Prednosti titulu LLM

Už samotná podstata titulu LLM vyjadruje, že nejde o ekvivalent k vysokoškolskému štúdiu. Štúdium LLM sa totiž orientuje na prehĺbenie doposiaľ získaných znalostí a zručností, a tieto znalosti efektívne a so zapojením najmodernejších postupov aplikuje na praktické manažérske problémy.

Vďaka tejto orientácii na prax je hodnota štúdia LLM nepopierateľná a štúdium vďaka nej poskytuje absolventom okamžité zvýšenie profesijnej kvalifikácie. Výučba je realizovaná v spolupráci s uznávanými odborníkmi z najrôznejších odborov, ktorí študentom odovzdávajú vlastné mnohoročné praktické skúsenosti.

Popri tom majú študenti možnosť rozoberať s lektormi najaktuálnejšie manažérske trendy i záležitosti ich vlastných profesijných postupov. Výučba v seminároch je tak silne zameraná na preberanie reálnych situácií a riešenie prípadových štúdií.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu