Štúdium MBA Bánská Bystrica

Máte záujem o štúdium MBA a ste z Banskej Bystrice? Pre štúdium na Cambridge Business School, ktorá poskytuje kvalitné manažerské vzdelanie v programoch MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., nie je vzdialenosť problém.

Študujte MBA, DBA, BBA a LLM odkiaľkoľvek

Vďaka modernej forme štúdia, ktorá spája prezenčné semináre a možnosť online štúdia, je štúdium profesionálneho vzdelávacieho programu na Cambridge Business School, vhodné pre záujemcov odkiaľkoľvek, vrátane študentov z Banskej Bystrice.

Prepojte svoje štúdium s praxou

Štúdium na Cambridge Business School poskytuje študentom mimoriadne prehĺbenie ich teoretických znalostí. A vďaka vedeniu špičkového tímu lektorov, získajú aj návod ako tieto znalosti úspešne previesť do praxe. Cieľom štúdia Cambridge Business School nie je len pochopenie teórie,ale aj osvojenie si jej hlavných pravidiel a absolútne prepojenie teórie s praxou. Osobnostný a pracovný rozvoj, poskytujú všetky špecializácie, ktoré sú umožnené študentom z Banskej Bystrice na Cambridge Business School študovať.

Študujte online

V priebehu ktorého, študent načerpá rovnaké znalosti ako pri prezenčnej forme štúdia. Online štúdium prebieha prostredníctvom moderného e-learningového systému, ktorý zaručuje možnosť štúdia pre manažérov z Banskej Bystrice, ktorým pracovné vyťaženie nedovoľuje zúčastniť sa na prezenčnej forme seminárov.

Skĺbite prácu a štúdium akéhokoľvek programu

Študenti Cambridge Business School z Banskej Bystrice, majú taktiež možnosť študovať akýkoľvek iný študijný odbor, ukončený titulom MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., kde jeho výuka prebieha v Prahe. Štúdium je koncipované spôsobom, ktorý umožňuje aktívnu účasť na prednáškach aj študentom mimopražským – v priebehu ročného štúdia, ukončeného obhajobou záverečnej práce, prebiehajú len štyri celodenné semináre. Semináre sa konajú vždy v sobotu v ľahko dostupnom centre Prahy.

Vďaka kombinácií prednášok a e-learningového systému, študenti získajú poznatky a skúsenosti , ktoré im napomôžu v ich osobnému a pracovnému rastu.


 

Ďalšie výhody online programu MBA pre štúdium v Bánskej Bystrici:

  • časová nenáročnosť - výučba prebieha 1x za mesiac a nevyžaduje prezenčné dochádzania
  • moderná a efektívna forma výučby
  • nezávislosť na danom mieste - študovať je možné odkiaľkoľvek
  • rýchlosť šírenia informácií

Poradíme vám s výberom programu

Obráťte sa na našich špecialistov alebo si dohovorte osobnú schôdzku

Referencie absolventov

Ing. Tomáš Richtr, MBA

absolvent MBA Strategický management


„Studium mi otevřelo obzory neskutečným způsobem. Narazil jsem na spoustu principů, metodik a dalších poznání, které jsou pro mě velmi inspirativní. Některé poznatky dokáži již přímo hned teď aplikovat ve společnosti, ve které pracuji. Výuka mě neskutečně bavila a studium mohu jednoznačně doporučit."

Pokračovať ďalej

Matěj Zajíček

absolvent MBA Marketing a Public Relations


„Škola mi ve všem co jsem potřeboval vycházela vstříc a s lektory byla velmi dobrá komunikace. Své nové znalosti okamžitě implementuji do praxe a využívám jich ve svém zaměstnání. Studium vřele doporučuji, výuka mě bavila a bylo to pestré."

Pokračovať ďalej

Ing. Melanie Chovancová

absolventka MBA Strategický management


„Největší přínos vidím v tom, že tato škola je opravdu plná velmi dobrých a strategických informací. Samozřejmě všechno, co se tu učí, jsou velmi současné trendy, je to velmi moderní škola. Kdybych měla zhodnotit kvalitu toho studia, tak řeknu jednička a pět hvězdiček. Je to prostě výborná, skvělá a velmi praktická škola."

Pokračovať ďalej

Ing. Slávka Čatlošová, MBA

absolventka programu Sales management


„Štúdium MBA v odbore Sales management mi pomohlo predovšetkým k získaniu nových podnetov  k zlepšeniu práce, výkonnosti a efektívnosti mojej osoby ako manažéra v obchodnej spoločnosti, ako aj k prehĺbeniu znalostí v riadení vzťahov so zákazníkmi.“

Pokračovať ďalej

Mgr. Alexandra Uherková

absolventka MBA Marketing a Public Relations


„Pro studium jsem se rozhodla na základě pozitivních referencí. Zásadní pro mé rozhodnutí bylo, že obor Marketing a PR, který jsem studovala, nenabízí žádná jiná MBA škola..."

Pokračovať ďalej

Mgr. Sylvie Josephine Fischer, MBA

absolventka MBA Management v zdravotníctve


„Studium jsem si zvolila na doporučení kamarádky a kolegyně z práce. Jelikož jsem se rozhodovala, kam půjdu na MBA a koukala na reference i jiných škol, tak i podle těch se mi líbila nejvíc."

Pokračovať ďalej

Mgr. Lukáš Uhliarik, M.A.

absolvent MBA Management and Leadership„This school is an outstanding top-ranked institution for a reason."
„Tato škola je dle mého názoru vynikající instituce, která si zaslouží to nejvyšší hodnocení."

Pokračovať ďalej

Bc. Tomáš Matejička, MBA

absolvent MBA Management a leadership Online


„Štúdium MBA v odbore management a leadership pomôže manažérom zlepšiť svoje kompetencie a zvýšiť svoju kvalitu a odbornosť pri manažérskych rozhodnutiach.”

Pokračovať ďalej

Petra Sýkorová, MBA

absolventka MBA Krizový management


„Studium Krizového managementu mi umožnilo rozšířit mé stávající profesní dovednosti a dalo mi komplexnější pohled na problematiku managementu.”

Pokračovať ďalej

Novinky

Gratulujeme našim novým absolventom

Sme veľmi radi, že u nás svoje štúdium dokončilo niekoľko desiatok nových absolventov.

Prajeme veselé Vianoce

Chceme Vám popriať krásne Vianoce, príjemné sviatočné obdobie a úspešný štart do nového roku 2024.

Jesenný cyklus sa začal

Posledný novembrový a prvý decembrový víkend sme u nás privítali nových študentov z jesenného cyklu 2023.

Úspešné novembrové obhajoby

Začiatok 3. novembrového týždňa patril na Cambridge Business School záverečným obhajobám.

Využite svoje študentské výhody s našou benefitnou kartou

S benefitnou kartou Cambridge Business School môžete využívať mnoho špeciálnych zliav u našich partnerov.

Uskutočnil sa seminár Manažérske zručnosti a kompetencie

V utorok 19. septembra prebehol seminár s PhDr. Ing. Petr Mašínom, Ph.D., DBA, ktorý nám prezentoval svoje dlhoročné manažérske skúsenosti s vedením tímu, efektívnej komunikácii a štýloch riadenia.

Napísali o nás – Refresher

Vzdělání je klíčem k osvobození a otevírá cestu k lepší budoucnosti. Poskytuje nám znalosti, dovednosti a perspektivu, které nás formují a umožňují nám dosahovat úspěchu ve všech oblastech života.

Júlové obhajoby sú za nami

Naši študenti medzi 24. a 26. júlom 2023 obhajovali svoje záverečné práce pred skúšobnou komisiou a úspešne tým zavŕšili svoje štúdiá MBA a DBA.

Pozývame Vás na seminár

Cambridge Business School Vás pozýva spolu s PhDr. Ing. Petrom Mašínom, Ph.D., DBA na seminár na tému: MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI A KOMPETENCIA. Seminár sa uskutoční 19. 9. 2023 od 17:00 v priestoroch CBS, V Jámě 1/699, Praha 1.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu