Management soft skills online

Mäkké schopnosti sú základným stavebným kameňom každého dobrého manažéra.

Prínosy a obsah programu

 • Získanie zručnosti jednať so spolupracovníkmi, podriadenými, nadriadenými i klientmi
 • Zlepšenie mäkkých zručností u pracovníkov všetkých úrovní manažmentu
 • Študenti sa naučia základné princípy efektívneho sebariadenia, time-managementu a zásad leadershipu
 • Zoznámenie s problematikou osobného rozvoja a koučingu
 • Získanie znalosti efektívnej komunikácie
 • Hlavným cieľom tohto programu je nielen rozvíjať osobnosť každého študenta, ale predovšetkým rozvíjať komunikačné zručnosti nevyhnutné pre úspešný výkon každodennej manažérskej činnosti.

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Příští studijní cyklus začíná v březnu.
Využijte mimořádné ceny studia.

Akce platí do 25. 2. 2024.

Možné i více splátek

124 000 Kč bez DPH 81 000 Kč bez DPH 98 010 Kč s DPH

Možné i více splátek

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 10  modulov - 10 seminárov v rozsahu 3 vyučovacích hodin, tj. 3x45 minút.
 • Stretnutia sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine v rozsahu 3x45 minút. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu.
 • Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v českom jazyku.
 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom.
 • Celé štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

Cambridge Business School (CBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. CBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu