Strategický management online

Strategické riadenie je kľúčovou a najvyššou manažérskou aktivitou, kde sa stretávajú všetky manažérske funkcie – je to jeden z kľúčových pilierov riadenia a vytvára kostru celkového riadenia každej organizácie.

Prínosy a obsah programu

 • Cieľom je efektívne premeniť vopred definované poslanie a ciele na výsledky
 • Zoznámenie sa so základnými pojmami strategického manažmentu a strategického riadenia
 • Zameranie na finančnú stratégiu podniku
 • Stratégia riadenia zmien
 • Študenti sa naučia správne definovať stratégiu a podniknúť kroky k jej úspešnému naplneniu
 • Osvojenie si mäkkých znalostí a zručností z leadershipu, time-managementu a efektívneho sebariadenia
 • Študenti sa naučia pružne reagovať na prípadné zmeny okolitého prostredia

Kvalitní studium MBA na Cambridge Business School

Příští studijní cyklus začíná v březnu.
Využijte mimořádné ceny studia.

Akce platí do 25. 2. 2024.

Možné i více splátek

124 000 Kč bez DPH 81 000 Kč bez DPH 98 010 Kč s DPH

Možné i více splátek

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3 993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše študijné koordinátorky

Průběh studia

 • 10  modulov - 10 seminárov v rozsahu 3 vyučovacích hodin, tj. 3x45 minút.
 • Stretnutia sa konajú vždy raz v mesiaci, vo všedný deň po 17:00 hodine v rozsahu 3x45 minút. Presný termín a čas seminárov je plánovaný zhruba 2 mesiace dopredu.
 • Účasť na seminári a videokonferenciách povinná nie je, hoci je vysoko odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v českom jazyku.
 • Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým vyhotovenie seminárnej práce z každého modulu, ktorá je následne klasifikovaná lektorom.
 • Celé štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

Cambridge Business School (CBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. CBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu