Management soft skills

Mäkké schopnosti sú základným stavebným kameňom každého dobrého manažéra.

Prínosy a obsah programu

 • Získanie zručnosti jednať so spolupracovníkmi, podriadenými, nadriadenými i klientmi
 • Zlepšenie mäkkých zručností u pracovníkov všetkých úrovní manažmentu
 • Študenti sa naučia základné princípy efektívneho sebariadenia, time-managementu a zásad leadershipu
 • Zoznámenie s problematikou osobného rozvoja a koučingu
 • Získanie znalosti efektívnej komunikácie
 • Hlavným cieľom tohto programu je nielen rozvíjať osobnosť každého študenta, ale predovšetkým rozvíjať komunikačné zručnosti nevyhnutné pre úspešný výkon každodennej manažérskej činnosti.

Kvalitné štúdium MBA na Cambridge Business School

Najbližší študijný cyklus začína v októbri.
Využite mimoriadnu cenu štúdia.

Akcia platí do 4. 6. 2023.

Cena štúdia v EUR

5 061 EUR bez DPH 3 300 EUR bez DPH 3993 EUR s DPH
 • Podanie prihlášky
  je zadarmo
 • Nezaberie viac
  ako 2 minúty
 • Pomôžu vám naše študijné koordinátorky

Priebeh štúdia

 • 2 semestre, 10 modulov, 4 celodenné semináre prebiehajúce v sobotu.
 • Účasť na seminároch nie je povinná, ale je veľmi odporúčaná.
 • Dĺžka štúdia MBA programu je 1 rok; štúdium prebieha v češtině.
 • Jednotlivé moduly sú zakončené seminárnou prácou.
 • Štúdium je zakončené vypracovaním záverečnej práce a jej obhajobou.
 • E-learning - moderná študentská sekcia obsahujúca študijné podklady; bezplatná online knižnica.
 • Individuálne konzultácie s lektorom.
Zobraziť viac informácií

Akreditácia ASIC

Cambridge Business School (CBS) je akreditovaná ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities), ktorá je akreditačnou inštitúciou pre medzinárodné školy, vysoké školy a univerzity. CBS získala pre svoju činnosť status Premier ASIC. Akreditácia ASIC uľahčuje študentom ich rozhodovanie, pretože preukázateľne informuje o tom, že nimi akreditované školy, univerzity a vzdelávacie organizácie patria medzi vysoko kvalitné inštitúcie.

ASIC je uznávaný UKVI vo Veľkej Británii a je členom CHEA International Quality Group (CIQG) v USA. Rovnako je členom BQF (British Quality Foundation) a inštitucionálnym členom EDEN (European Distance a E-learning Network).

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu