Štúdium MBA Bratislava

Máte záujem o štúdium MBA a ste z Bratislavy? Pre štúdium na Cambridge Business School, ktoré poskytuje kvalitné manažérske vzdelanie v programoch MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., nie je vzdialenosť problém.

Študujte MBA, DBA, BBA a LLM odkiaľkoľvek

Vďaka modernej forme štúdia, ktorá prepája prezenčné semináre a možnosť online štúdia, je štúdium profesijne vzdelávacích programov na Cambridge Business School vhodné pre záujemcov odkiaľkoľvek, vrátane študentov z Bratislavy.

Prepojte svoje štúdium s praxou

Štúdium na Cambridge Business School poskytne študentom mimoriadne prehĺbenie ich teoretických znalostí a vďaka vedeniu špičkového tímu lektorov aj návod, ako tieto znalosti úspešne previesť do praxe. Cieľom štúdia na Cambridge Business School nie je iba pochopenie teórie, ale osvojenie si jej hlavných pravidiel, a absolútne prepojenie teórie s praxou. Osobnostný aj pracovný rozvoj poskytujú všetky špecializácie, ktoré je študentom z Bratislavy umožnené na Cambridge Business School študovať.

Študujte online

Jednou z možností, ako štúdium prispôsobiť študentom, je moderné online štúdium, počas ktorého študent načerpá rovnaké znalosti a skúsenosti ako pri prezenčnej forme štúdia, prebieha ale prostredníctvom moderného e-learningového systému, ktorý zaručuje možnosť štúdia pre manažérov z Bratislavy, ktorým pracovné vyťaženie nedovoľuje zúčastniť sa seminárov prezenčne.

Skĺbiť prácu a štúdium akéhokoľvek programu

Študenti Cambridge Business School z Bratislavy ale majú taktiež možnosť študovať akýkoľvek študijný odbor, ukončený titulom MBA, BBA, DBA, alebo LL.M., ktorého výučba prebieha v Prahe. Štúdium je koncipované spôsobom, ktorý umožňuje aktívnu účasť na prednáškach aj študentom mimopražským – v priebehu ročného štúdia, ukončeného obhajobou záverečnej práce, prebiehajú iba štyri celodenné semináre. Semináre sa vždy konajú v sobotu v ľahko dostupnom centre Prahy.

Vďaka kombinácii prednášok a e-learningu študenti získajú poznatky a skúsenosti, ktoré napomôžu ich osobnému aj pracovnému rastu.


 

Ďalšie výhody online programu MBA pre štúdium v Bratislave

  • časová nenáročnosť - výučba prebieha 1x za mesiac a nevyžaduje prezenčné dochádzanie
  • moderná a efektívna forma výučby
  • nezávislosť na danom mieste – študovať je možné odkiaľkoľvek
  • rýchlosť šírenia informácií

Poradíme vám s výberom programu

Obráťte sa na našich špecialistov alebo si dohovorte osobnú schôdzku

Referencie absolventov

Ing. Tomáš Richtr, MBA

absolvent MBA Strategický management


„Studium mi otevřelo obzory neskutečným způsobem. Narazil jsem na spoustu principů, metodik a dalších poznání, které jsou pro mě velmi inspirativní. Některé poznatky dokáži již přímo hned teď aplikovat ve společnosti, ve které pracuji. Výuka mě neskutečně bavila a studium mohu jednoznačně doporučit."

Pokračovať ďalej

Jakub Krejča

absolvent MBA Sales management


„Musím sám za sebe říci, že každá hodina byla individuální, neskutečně mě bavila a co bylo skvělé, že každý lektor k nám i individuálně přistupoval, takže se zajímal o to co děláme a aplikoval hodinu přímo na naše podnikání."

Pokračovať ďalej

Matěj Zajíček

absolvent MBA Marketing a Public Relations


„Škola mi ve všem co jsem potřeboval vycházela vstříc a s lektory byla velmi dobrá komunikace. Své nové znalosti okamžitě implementuji do praxe a využívám jich ve svém zaměstnání. Studium vřele doporučuji, výuka mě bavila a bylo to pestré."

Pokračovať ďalej

Ing. Melanie Chovancová

absolventka MBA Strategický management


„Největší přínos vidím v tom, že tato škola je opravdu plná velmi dobrých a strategických informací. Samozřejmě všechno, co se tu učí, jsou velmi současné trendy, je to velmi moderní škola. Kdybych měla zhodnotit kvalitu toho studia, tak řeknu jednička a pět hvězdiček. Je to prostě výborná, skvělá a velmi praktická škola."

Pokračovať ďalej

Ing. Slávka Čatlošová, MBA

absolventka programu Sales management


„Štúdium MBA v odbore Sales management mi pomohlo predovšetkým k získaniu nových podnetov  k zlepšeniu práce, výkonnosti a efektívnosti mojej osoby ako manažéra v obchodnej spoločnosti, ako aj k prehĺbeniu znalostí v riadení vzťahov so zákazníkmi.“

Pokračovať ďalej

Mgr. Alexandra Uherková

absolventka MBA Marketing a Public Relations


„Pro studium jsem se rozhodla na základě pozitivních referencí. Zásadní pro mé rozhodnutí bylo, že obor Marketing a PR, který jsem studovala, nenabízí žádná jiná MBA škola..."

Pokračovať ďalej

Mgr. Sylvie Josephine Fischer, MBA

absolventka MBA Management v zdravotníctve


„Studium jsem si zvolila na doporučení kamarádky a kolegyně z práce. Jelikož jsem se rozhodovala, kam půjdu na MBA a koukala na reference i jiných škol, tak i podle těch se mi líbila nejvíc."

Pokračovať ďalej

Mgr. Lukáš Uhliarik, M.A.

absolvent MBA Management and Leadership„This school is an outstanding top-ranked institution for a reason."
„Tato škola je dle mého názoru vynikající instituce, která si zaslouží to nejvyšší hodnocení."

Pokračovať ďalej

Bc. Tomáš Matejička, MBA

absolvent MBA Management a leadership Online


„Štúdium MBA v odbore management a leadership pomôže manažérom zlepšiť svoje kompetencie a zvýšiť svoju kvalitu a odbornosť pri manažérskych rozhodnutiach.”

Pokračovať ďalej

Novinky

Uskutočnil sa seminár Koučing pre denné použitie

V stredu 10. apríla sa uskutočnil seminár s Ing. Adélou Karlovskou, MBA, ktorá nám prezentovala užitočné rady ohľadom otázkovania, aktívneho načúvania či koučingu a mentoringu.

Marcový študijný cyklus odštartoval

Počas prvého jarného víkendu sme privítali nových študentov z marcového cyklu kombinovaného štúdia 2024.

Pozývame Vás na seminár KOUČING NA DENNÉ POUŽITIE

Cambridge Business School Vás pozýva spolu s Ing. Adélou Karlovskou, MBA na seminár na tému: KOUČING NA DENNÉ POUŽITIE Seminár sa uskutoční 10. 4. 2024 od 17:00 v priestoroch CBS, V Jámě 1/699, Praha 1.

Videoreferencia Jakub Krejča

„Bylo skvělé, že každý lektor k nám i individuálně přistupoval, takže se zajímal o to co děláme a aplikoval hodinu přímo na naše podnikání."

Gratulujeme našim novým absolventom

Sme veľmi radi, že u nás svoje štúdium dokončilo niekoľko desiatok nových absolventov.

Prajeme veselé Vianoce

Chceme Vám popriať krásne Vianoce, príjemné sviatočné obdobie a úspešný štart do nového roku 2024.

Jesenný cyklus sa začal

Posledný novembrový a prvý decembrový víkend sme u nás privítali nových študentov z jesenného cyklu 2023.

Úspešné novembrové obhajoby

Začiatok 3. novembrového týždňa patril na Cambridge Business School záverečným obhajobám.

Využite svoje študentské výhody s našou benefitnou kartou

S benefitnou kartou Cambridge Business School môžete využívať mnoho špeciálnych zliav u našich partnerov.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu