Ing. et Mgr. Aleš Bukovský, MSC., DBA

Ing. Aleš Bukovský, MSC., DBA, expert na realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami, svoju profesionálnu dráhu začal ako maklér cenných papierov v ČSOB v Plzni a následne svoje manažérske schopnosti prehlboval vo švajčiarskej nadnárodnej potravinárskej firme Nestlé vo funkcii Sales Managera. Po roku 2002 zasvätil svoj život manažérskej práci v oblasti Real Estate. Z pozície spoluvlastníka portfólia bytových a nebytových priestorov, zastáva funkciu manažéra správy nehnuteľností.

Je absolventom Juhočeskej univerzity (agronomická fakulta, špecializácia management). Po škole pôsobil na študijnom pobyte v Ústave krajinnej ekológie ČSAV v Českých Budějoviciach. Bol súčasťou tímu pracujúcim na projekte s názvom Ekologický paradox krajiny – vidiecke sídla ako biocentrá. Od obyvateľov sídiel dotknutých výskumom získaval dáta a názory pomocou dotazníkov. Tie triedil a vyhodnocoval z hľadiska spoločenskej vedy sociológie. Svoje manažérske vedomosti si prehĺbil ďalším štúdiom na vedeckých a vzdelávacích inštitúciách a školách.

Od roku 2006 sa venuje literárnej tvorbe, zverejnil už cca 200 odborných a populárnych príspevkov v niekoľkých časopisoch zameraných na manažérske disciplíny, agrárnej tematike a správe nehnuteľností. Pôsobí v komunálnej politike. Na riadení obce sa podieľa z pozície zástupcu starostu.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu