Pozývame Vás na seminár

Cambridge Business School Vás pozýva spolu s PhDr. Ing. Petrem Mašínem, Ph.D., DBA na seminár na tému:

MANAŽERSKÉ ZRUČNOSTI A KOMPETENCIA

Seminár sa uskutoční 19. 9. 2023 od 17:00 v priestoroch CBS, V Jámě 1/699, Praha 1.

Témy:

 • Manažérske zručnosti a kompetencie – definícia a výpočet: Vetvenie kariéry, proaktivita, budovanie konkurenčnej výhody, Time management, efektívny pracovný tím;
 • Prezentácia a prezentovanie: Príprava, priebeh, potencionálne riziká, chyby;
 • Verbálna komunikácia: Zásady slovnej komunikácie, vedenie rozhovoru, scenáre, postupy…;
 • Neverbálna komunikácia: Proxemika, haptika, mimika…;
 • Pozícia manažéra v spoločnosti: úrovne manažmentu, náročnosť, zameranie, manažérske role, manažérske predpoklady;
 • Tím a jeho budovanie: budovanie tímov a pracovných skupín, pracovná úloha, tímová práca a jej úskalia, zostavovanie tímu, výber členov, vedenie tímu, rysy tímovej práce…;
 • Základné štýly manažérskeho riadenia: autokratický, liberálny, demokratický…;
 • Konflikty a ich riešenie: intrapersonálne x interpersonálne, typy konfliktov, vývoj konfliktu a jeho riešenie;
 • Vyjednávanie: vyjednávacie postupy, scenáre;
 • Porady a ich vedenie: pravidlá pre vedenie porád, systémy porád, ciele porád;
 • Rozhodovanie: rozhodovacie procesy, rozhodovacie techniky, chyby pri rozhodovaní.

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA absolvoval České vysoké učenie technické na fakulte strojného inžinierstva. V ďalšom štúdiu sa venoval predovšetkým psychológii a sociológii so zameraním na riadenie ľudských zdrojov a získal titul doktora filozofie. V roku 2019 obhájil disertačnú prácu z oblasti výskumu analytických nástrojov pre rozhodovacie procesy a získal titul Ph.D. Teraz si svoje teoretické znalosti obohacuje ďalším štúdiom v odbore riadenia a ekonomiky podniku.

Po dlhoročných obchodných skúsenostiach pôsobil cca 10 rokov v top manažmente českých a nadnárodných firiem na pozíciách obchodného a marketingového riaditeľa. Je autorom viacerých e-learningových kurzov pre Ministerstvo práce a sociálnych vecí, spoluautorom monografie a autorom viacerých odborných článkov a príspevkov.

Pôsobil tiež ako konzultant pre riadenie projektov z Európskych štrukturálnych fondov pre Ministerstvo poľnohospodárstva. V súčasnej dobe sa okrem lektorskej činnosti na vysokých školách a prípravy študijných programov MBA, zaoberá poradenskou a konzultačnou činnosťou pre podnikovú sféru a štátnu správu, koučinkom manažérov a činnosťami súvisiacimi s riadením podnikov.


Účasť na seminári je zadarmo a jeho kapacita je obmedzená. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti na e-mailovú adresu pozvanka@cambschool.cz.

Každý účastník má možnosť získať aj certifikát, ktorý potvrdzuje jeho účasť na tomto seminári. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať aj na e-maile: pozvanka@cambschool.cz, a to najneskôr do 12.9., kde Vám budú oznámené ďalšie podrobnosti. Certifikát je spoplatnený čiastkou 400 CZK.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu