Analýza pracovných miest a rozloženie kompetencií

Anotácia

Modul je zameraný na výklad základných pojmov z oblasti metodiky, realizácie a analýzy pracovných miest a interpretácie ich výstupov. Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú informácie o formách a metódach stanovenia požadovaných vedomostí, schopností, zručností, spôsobilosti (kompetencií) na zamestnanca.


Odporúčaná literatúra

  • Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Dvořáková, Z. a kol.: Řízení lidských zdrojů. C.H. Beck, Praha, 2012
  • Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. 10. Vydání. Grada Publishing, Praha 2007
  • Hroník, F.: Hodnocení pracovníků. Grada Publishing, Praha, 2006. Dotisk 2007, 2008, 2010, 2011

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu