Efektívne sebariadenie a time-management

Anotácia

Úspešný absolvent modulu zaznamená posun v sebariadení i v osobnom time-managemente. Štúdium modulu poskytne vodítko, ako vedome a cielene riadiť svoje aktivity a vymaniť sa tak z trvalého stresu. Vďaka praktickým ukážkam a nácvikom vyjednávania prídete na to, ako najlepšie komunikovať na trhu, aby ste predišli nedorozumeniam a dosiahli svoje. Svojou účasťou v tomto prakticky orientovanom module načerpáte skúsenosti v oblastiach porozumenia, sebapoznania a odolávania stresu.


Odporúčaná literatúra

  • PEŠEK, R., PRAŠKO, J. Syndrom vyhoření – jak se prací a pomáháním druhým nezničit : Pohledem kognitivně behaviorální terapie. Praha : PASPARTA Publishing, 2016. ISBN: 978-80-88163-00-8
  • PRAŠKO, J. Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN: 80-247-0185-5
  • PRAŠKO, J.; PRAŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem : aneb jak získat klid a odolnost Vůči nepohodě. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN: 80-247-0068-9
  • NEŠPOR, K. Sebeovládání : Stres, rizikové emoce a bažení lze zvládat!. 2. vydání, Praha : Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0827-3
  • RHEINWALDOVÁ, E. Dejte sbohem distresu. Praha : Scarabeus, 1995. ISBN: 80- 85901-07-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu