Inovácie a technológie

Anotácia

Technologický pokrok – prelomové inovácie v technológiách boli tiež zvolené ako kritérium spätnej periodizácie dejín, na základe ktorej boli charakterizované už dobre známe štyri priemyselné revolúcie a koncept Priemyslu 4.0, s ktorým sa v rámci tohto modulu stručne zoznámime.

Súčasná doba je v znamení prudkého rozmachu predovšetkým informačných technológií, lekárskych technológií a genetiky, udržateľnej energetiky, automatizácie a umelej inteligencie, nanotechnológií a materiálových vied. Táto doba je označovaná za post-industriálne a charakteristické pre ňou je, že myšlienky a poznanie sú dôležitejšie ako materiálne aspekty, ktoré prevažovali v predchádzajúcich obdobiach.

Technologický pokrok – prelomové inovácie v technológiách boli tiež zvolené ako kritérium spätnej periodizácie dejín, na základe ktorej boli charakterizované už dobre známe štyri priemyselné revolúcie a koncept Priemyslu 4.0, s ktorým sa v rámci tohto modulu stručne zoznámime.

Každá z technologických inovácií má svoj vlastný potenciál, ktorý môže, ale nemusí byť v budúcnosti využitý. Každá inovácia sa na ceste ku komercionalizácii stretáva s množstvom prekážok, s ktorými si musia ako komerčné firmy, tak aj spoločnosť na úrovni jednotlivých štátov či napr. Európskej únie vedieť poradiť. Zavádzanie nových technológií do praxe je vždy spojené s riskantným rozhodovaním.

Zavádzanie nových technológií môže mať aj negatívne dopady na firmu aj spoločnosť. Môže negatívne ovplyvniť zamestnanosť, poškodzovať životné prostredie, mať neočakávané vedľajšie účinky apod. Tieto riziká je nutné vedieť vopred odhadnúť a brať do úvahy pri rozhodovaní o implementácii nových technológií.

Cieľom je prijímať také strategické rozhodnutia a podnikať také kroky, aby nové technológie zohrávali tak na úrovni daného podniku, ako aj v širšom kontexte prevažne pozitívnu úlohu. Aby prinášali úžitok a pochopiteľne aj prijateľnú rýchlosť návratnosti.


Odporúčaná literatúra

  • Vladimír Mařík a kol.: Průmysl 4.0. Výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016
  • Gustav Tomek, Věra Vránová, Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Professional Publishing 2017
  • Hugh Courtney, 20/20 Foresight: Crafting Strategy in an Uncertain World, Boston: Harvard Business School Press, 2001. Michael Raynor, The Strategy Paradox, New York: Doubleday, 2007
  • Alfred Marcus, Management Strategy, 2nd ed. New York: McGraw Hill, 2011
  • McKinsey Digital (2016): Industry 4.0 after the initial hype. Where manufacturers are finding value and how they can best capture it

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu