Insolvenčné právo

Anotácia

Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom ucelené informácie o spôsobe riešenia úpadku nielen likvidačným spôsobom, ale predovšetkým možnosťou riešenia úpadku dlžníka sanačným spôsobom a to reorganizáciou alebo odstránením dlhu, s dôrazom na využitie týchto inštitútov úpadkového práva pri riešení úpadku dlžníka pred negatívnymi ekonomickými a sociálnymi dôsledkami.


Odporúčaná literatúra

  • Richter, T.: Insolvenční právo. ASPI, Praha, 2008. ISBN 978-80 7357-329-4
  • Kozák, J., Budín, P., Pachl, L.: Insolvenční právo aneb osobní bankroty začínají. Rašínova vysoká škola, Brno, 2008. ISBN 978-80-87001-10-3
  • Kozel, R.: Problémy konkursního řízení a jejich řešení. 2. vydání. LINDE Praha a.s., Praha, 2003. ISBN 80-7201-400-5
  • Kučera. F.: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
  • Schelle, K., Schelleová, I.: Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. Key Publishing, Ostrava, 2006.

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu