Investície a finančné plánovanie

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov s teóriou, princípmi a praktickými postupmi dlhodobého finančného managementu tak, ako sú uplatňované v podmienkach investovania a financovania podnikov v ČR. Študenti sa zoznámia so základnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú výšku hodnoty peňazí v čase, s metódami hodnotenia investičných projektov a ďalšími dôležitými oblasťami investičného rozhodovania.


Odporúčaná literatúra

  • Valach, J. a kol.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, Praha, 2010
  • Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. C.H. Beck, Praha, 2007
  • Nývltová, R., Marinič, P.: Finanční řízení podniku – Moderní metody a trendy. Grada Publishing, Praha, 2010
  • Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy - Manažerské účetnictví v praxi. Grada Publishing, Praha, 2009
  • Marek, P. a kol.: Studijní průvodce financemi podniku. Ekopress, Praha, 2006

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu