Kataster nehnuteľností – zdroj cenných obchodných informácií

Anotácia

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s najznámejším verejným zoznamom (v zmysle § 980 a nasl. NOZ) a úplne zásadným zdrojom dát o nehnuteľnostiach (ktoré sú predmetom jeho evidencie) v Českej republike.

Informáciami, resp. cennými obchodnými informáciami sa však tieto dáta stanú až v okamihu, keď skutočne porozumieme ich obsahu, tj. čo presne daný zápis znamená, čo ešte ďalšie môže znamenať a naopak čo znamená, pokiaľ tam taký zápis nie je, alebo pokiaľ je vykonaný iným spôsobom.

Úspešným absolventom tohto modulu poskytne nezanedbateľnú konkurenčnú výhodu proti ostatným aktérom na lukratívnom trhu businessu s real estates.


Odporúčaná literatúra

  • Syruček, V., Sabotinov, V. a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, 1263 stran. ISBN 978-80-7400-776-7
  • Borovička, P., Holý, J., Šustrová, D., Katastrální zákon. Praktický komentář. 2. vydání. Praha: Woltres Kluwer, 2020
  • Pavelec, J., Zápisy práv do katastru nemovitostí. Praha. Woltres Kluwer

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu