Logistika, doprava a operácie v prepravných službách

Anotácia

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s podstatou logistiky, procesmi systémov a ich účinným nastavením. Modul je zameraný na všeobecnú znalosť logistiky, ktorá funguje ako služba podporujúca ďalšie procesy v systémovom zaradení. Prioritné poslanie logistiky je v súlade so všetkými úlohami súčasného trhového hospodárstva.


Odporúčaná literatúra

  • Jurová Marie a kolektiv: „Výrobní a logistické procesy v podnikání“, Grada, ISBN 978-80-247-5717-9
  • Kolektiv autorů: „Logistika v praxi“, Praha -VERLAG DASHÖFER 2003- 2010 - ISSN: 1804-2805
  • Schulte, Ch.: „Logistika“. Praha, Victoria Publishing. 1991, ISBN 80- 85605-87-2
  • Pernica, P.: „Logistika – vymezení a teoretické základy“, VŠE Praha, Praha 1995, ISBN 80-7079-820-3
  • Němec, F. „Logistické procesy“, Slezská univerzita v Opavě, Karviná 2001, ISBN 80-7248-128-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu