Marketingová komunikácia

Anotácia

Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám marketingových komunikácií v dnešnom svete informácií a moderných informačných technológií. Študenti si osvoja jednotlivé nástroje komerčných komunikácií a to v aplikačnej rovine. Pozornosť je venovaná problematike PR ako jednej z foriem komerčných a marketingových komunikácií. Dôraz je pritom kladený na uplatnenie komunikačného mixu so zdôraznením 360 stupňové komunikácie.


Odporúčaná literatúra

  • Vysekalová, J., Mikeš, J.: Reklama (Jak dělat reklamu). 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7
  • Bárta, Vl., Pátík, L., Postler, M.: Retail marketing. Management Press, Praha, 2009. ISBN 978-80-7261-167-6
  • Přikrylová, J., Jahodová, H.: Moderní marketingová komunikace. Grada, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8
  • Tellis, J. Gerald: Reklama a podpora prodeje. Grada Publishing (edice profesionál), 2000. ISBN 80-7169-977-7
  • Vysekalová, J a kol: Psychologie reklamy. Grada, Praha, 2007. ISBN 978-80- 247-2196-5

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu