Medzinárodný marketing a PR

Anotácia

Cieľom modulu je objasniť význam medzinárodného marketingu, jeho úlohu a nástroje voči globálnemu trhu a jednotlivým teritóriám, zoznamuje študentov so špecifikami medzinárodného prostredia, s rizikami a determinanty medzinárodného podnikania. Vysvetľuje formy vstupov na medzinárodné trhy, zásady segmentácie a výberu cieľových trhov, marketingové prístupy k adaptácii marketingového mixu.


Odporúčaná literatúra

  • Machková,Hana: Mezinárodní marketing. Grada Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2986
  • Cateora, Philip, R.: International Marketing. McCraw Hill/Irwin, 2011. ISBN 9780073529943
  • Kalinská, E.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3396-8
  • Berndt, R.: Mezinárodní marketingový management. Computer Press, Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1641-8
  • Pichanič, M.: Mezinárodní management a globalizace. C.H. Beck, Praha, 2004. ISBN 80-7179-886-X

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu