Oceňovanie nehnuteľností

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými pojmami oceňovania nehnuteľných vecí v kontexte súkromného práva. Študenti sa naučia vnímať mikroekonomické a makroekonomické súvislosti trhu s nehnuteľnosťami a podmienky financovania a investovanie na trhu s nehnuteľnosťami. Modul „Oceňovanie nehnuteľností“ sa zaoberá praktickým využitím znalostí oceňovania – cieľom je získať schopnosti efektívne vypracovať ocenenie stavby, pozemku, stanovanie nájmu, škôd a vád na stavbách a vecného bremena. V rámci modulu sa študenti zoznámia s princípmi zostavovania oceňovacej správy, s dôvodmi a účelmi ocenenia a technikami ocenenia nehnuteľností podľa platnej legislatívy a metodiky. Súčasne sú také pre oblasti „ekonomika – ceny a odhady nehnuteľností“ vyzdvihnuté princípy podania znaleckých posudkov podľa súčasne platnej legislatívnej úpravy a požiadavky na znaleckú činnosť v oblasti oceňovania stavieb.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu