Európske právo

Anotácia

Modul si kladie za cieľ pevne zakotviť postavenie práva EÚ v kontexte medzinárodného aj vnútroštátneho práva a zoznámiť sa so spôsobmi, akými možno využívať jeho pramene. K tomu je potrebné sa zamerať aj na fungovanie inštitúcií EÚ a vymedziť politickú a právnu rovinu EÚ. Pozornosť sa bude venovať významu práva EÚ ako právu bezprostredne použiteľnému a uplatňujúcemu sa prednostne pred národným právom a dôsledkom, ktoré z toho plynú.


Odporúčaná literatúra

  • Úvod do evropského práva, 5. vydání, Pavel Svoboda, C. H. Beck, Praha 2013, ISBN: 978-80-7400-488-9
  • Lyčka, M., a kol.: Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Linde, Praha, 2010. ISBN: 978-80-7201-812-3
  • Tichý, L., a kol.: Evropské právo. C.H.Beck, Praha, 2010. ISBN: 978-80-7400- 333-2
  • Smlouva o EU, Smlouva o fungování EU
  • EU Law: Text, Cases, and Materials, Paul Craig and Gráinne de Búrca, Oxford University Press, Oxford 2011. ISBN: 978-0-19-957699-9

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu