Predajné schopnosti u nehnuteľností

Anotácia

Modul zoznámi študentov s rolou obchodníka na trhu nehnuteľností. Dôraz je kladený na image a jednanie obchodníka a na objasnenie moderných predajných techník. Študenti modulu získajú všetko potrebné pre činnosť odborníka na trhu s nehnuteľnosťami – ako nájsť nové predajné argumenty, ako dosiahnuť zvýšenie celkového predaja a osvoja si dôležité princípy predajnej komunikácie. Praktická stránka modulu študentov naučí techniky, vďaka, ktorým zistia svoje silné a slabé stránky vlastného predajného štýlu a zdokonalia svoje prezentačné a predajné schopnosti.


Odporúčaná literatúra

  • . BENDER, U.B. Niterný leadership, Praha: Management Press, 2002. 219 s. ISBN 80-7261-069-4
  • BURNETT, K. Klíčoví zákazníci a péče o ně. Praha: Business Books, 2005. 373 s. ISBN 80-7226-655-1
  • CARON, N. Prodej problémovým zákazníkům, Praha: Grada Publishing 2002. 217 s. ISBN 80-247-0204-5
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky, EUPRESS Praha 2010. 115 s. ISBN 978-80-7408-025-8
  • ŠAŠEK, M. Řízení vztahů se zákazníky v prostředí B2B. 1. vydání. EUPRESS Praha 2016. 216 s. ISBN 978-80-7408-141-5

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu