Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami

Anotácia

Úvodný modul program Real Estate poskytuje prehľad o problematike realitného trhu a s ním spojené obchodovanie s nehnuteľnosťami. Cieľom modulu je poukázať na výhody a nevýhody investovania do nehnuteľností, poukázať na to, ako uskutočniť vhodný výber nehnuteľnosti (okrem výberu lokalít) a v neposlednom rade sa modul zaoberá inšpekciou a preverovaním pri nákupu nehnuteľnosti. Modul Realitný trh a obchodovanie s nehnuteľnosťami poskytne všetky manažérske znalosti pre efektívny pohyb študentov na realitnom trhu ČR.


Odporúčaná literatúra

  • BRADÁČ, A., FIALA, J. Rádce majitele nemovitostí, Praha: Linde Praha, 2. aktualizované vydání, 2006. ISBN 80-7201-582-6
  • KINDL, M., Právo nemovitostí. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978– 80–7400–564–0
  • VYCHLOPEŇ, J. Nemovité věci v podnikání. 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7598-004-5
  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-703-4
  • BRADÁČ, A., FIALA, J., HLAVÍNKOVÁ, V., Nemovitosti. Oceňování a právní vztahy. Praha: Linde Praha: 2007. ISBN 978-80-7201-679-2

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu