Risk management

Anotácia

Risk manažment, alebo tiež riadenie rizík, je zameraný na riadenie projektov i procesov, v ktorých sa študenti sústredia na zisťovanie reálnych i potenciálnych rizík a prípadných nežiaducich dôsledkov. Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s postupmi merania rizika firmy a tradičnými metodickými prístupmi k praktickému znižovaniu rizika firmy. Študenti budú tiež zoznámení s princípmi modelovania zmenových procesov firmy, na ktorých základe budú schopní aktívne riadiť štandardné zmenové firemné procesy s rešpektovaním rizikových faktorov.


Odporúčaná literatúra

  • Fotr, J., Souček, I. (2019). Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: Jak se efektivně vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi. Grada
  • Špaček, M. (2014). Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi. 1. vyd. Plzeň, NAVA
  • Fotr, J., Hnilica, J. (2014). Aplikovaná analýza rizika. 2. vydání. Grada
  • Tichý, M. (2006). Ovládání rizika: analýza a management. C.H. Beck
  • Bernstein, P.L. (1998). Against the Gods. The Remarkable Story of Risk

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu