Sociálna psychológia

Anotácia

Sociálna psychológia je základnou psychologickou disciplínou, nachádzajúcou sa na pomedzí medzi psychológiou a sociológiou. Možno ju skúmať z oboch hľadísk – psychologického aj sociologického. Psychologické hľadisko je viac orientované na jednotlivcov, jeho individuálne vnímanie sociálnych situácií a ovplyvňovanie jeho kognitívnych procesov. Z hľadiska sociológie sa sociálna psychológia zameriava na vzťahy medzi jedincom a skupinou, respektíve medzi jedincom a spoločnosťou, ktoré je súčasťou. Modul Sociálna psychológia prepája témy psychológie a sociológie. Účastníci sa zamerajú na správanie ľudí, ich skúsenosti a formy života, pod vplyvom rôznych sociálnych podnetov v konkrétnych spoločenských podmienkach.


Odporúčaná literatúra

  • Baudrillard, Jean. O svádění. Olomouc: Votobia, 1996
  • Bauman, Zygmunt. Tekuté časy – život ve věku nejistoty. Praha: Academia, 2017
  • Bauman, Zygmunt, Lyon, David. Tekutý dohled. Praha: Broken Books, 2013
  • Blatný, Marek. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010
  • Lefebre, Henri. Urbánní revoluce. Praha: Broken Books, 2022

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu