Spolupráca a partnerstvo verejného sektora

Základným cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov s významom a súčasným využitím princípov partnerstva v praktickej podpore lokálneho a regionálneho rozvoja. Zámerom je zhodnotiť prínosy partnerstva vo zvyšovaní kvality života v obciach a regiónoch. Vedľa definovania samotného pojmu partnerstva a jeho prínosov aj limitov pri realizácii rozvojových opatrení je osobitná pozornosť venovaná aj ďalším termínom a pojmom s úzkou väzbou na problematiku partnerstva, ako je networking, governance a pod.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu