Správny poriadok a správne konania

Cieľom tohto modulu je podať študentom ucelený pohľad (vychádzajúci zo súdnej judikatúry aj právnej doktríny) na všeobecnú úpravu správneho konania a ďalšie inštitúty obsiahnuté v správnom poriadku ako sú verejnoprávne zmluvy, opatrenia všeobecnej povahy, sťažnosti a pod. Predmetom tohto modulu teda bude, vedľa zmienky o vývoji správneho konania na území Českej republiky, podrobná charakteristika tohto predpisu a jeho jednotlivých častí.

Potrebujete radu?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu