Úvod do sociológie

Anotácia

Úvod do sociológie zoznámi študentov so základnou problematikou základných funkcií sociológie, historickou exkurziou a so zakladateľmi sociológie. V rámci modulu sa budú študenti venovať skúmaniu foriem spoločenského života, teórii sociálneho správania a ľudských skupín. Aké sú prúdy súčasného sociologického myslenia, aké sú v spoločnosti sociálne skupiny a nerovnosti. Súčasťou modulu je aj teória socializácie a kultúry a teória sociologického výskumu.


Odporúčaná literatúra

  • BLÁHA, I. A. Československá sociologie. Brno: DOPLNĚK, 1997
  • HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006
  • BERGER, P. L. Pozvání do sociologie. Praha: FMO, 1991
  • GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999
  • JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003

Potrebujete radu?

+420 601 553 562 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Odpovieme do 24 hodín
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigácia k cieľu